Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 307 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Q.Tân Bình, TP.HCM

Liên hệ: (028) 6287 4765 - (028) 6287 4769 - 0913 765 645 - 0984 677 378

Email : sales@thietbihiepphat.com

Nhiệt Kế Hồng Ngoại ETI

Liên hệ ngay

Tổng quan

Sản phẩm & cấu hình

 • Thang đo
 • Độ chính xác
 • Tỷ lệ khoảng cách điểm
 • Hệ số phát xạ
 • -9,9 đến 199,9°C
 • ± 2°C hoặc ± 2% giá trị đọc, tùy theo giá trị nào lớn hơn
 • 1:1
 • 0.95 (điều chỉnh 0.1 đến 1.0)
Thang đo -9,9 đến 199,9°C
Độ chính xác ± 2°C hoặc ± 2% giá trị đọc, tùy theo giá trị nào lớn hơn
Tỷ lệ khoảng cách điểm 1:1
Hệ số phát xạ 0.95 (điều chỉnh 0.1 đến 1.0)
 • -49,9 đến 349,9°C
 • ± 1°C (0 đến 100°C) nếu không thì ± 2°C hoặc ± 2% giá trị đọc tùy theo giá trị nào lớn hơn
 • 5:1
 • 0.95 (cố định)
Thang đo -49,9 đến 349,9°C
Độ chính xác ± 1°C (0 đến 100°C) nếu không thì ± 2°C hoặc ± 2% giá trị đọc tùy theo giá trị nào lớn hơn
Tỷ lệ khoảng cách điểm 5:1
Hệ số phát xạ 0.95 (cố định)
 • -49,9 đến 349,9°C
 • ± 1°C (0 đến 100°C) nếu không thì ± 2°C hoặc ± 2% giá trị đọc tùy theo giá trị nào lớn hơn
 • 5:1
 • 0,95 mặc định - có thể điều chỉnh 0,01 thành 1
Thang đo -49,9 đến 349,9°C
Độ chính xác ± 1°C (0 đến 100°C) nếu không thì ± 2°C hoặc ± 2% giá trị đọc tùy theo giá trị nào lớn hơn
Tỷ lệ khoảng cách điểm 5:1
Hệ số phát xạ 0,95 mặc định - có thể điều chỉnh 0,01 thành 1
 • -60 đến 500°C
 • ± 1°C (0 đến 65°C), ± 2°C hoặc ± 2% giá trị đọc, tùy theo giá trị nào lớn hơn
 • 12:1
 • 0,97 (cố định)
Thang đo -60 đến 500°C
Độ chính xác ± 1°C (0 đến 65°C), ± 2°C hoặc ± 2% giá trị đọc, tùy theo giá trị nào lớn hơn
Tỷ lệ khoảng cách điểm 12:1
Hệ số phát xạ 0,97 (cố định)
 • -50 đến 330°C
 • ± 2°C (0 đến 330°C), ± 4°C hoặc ± 4% tùy theo giá trị nào lớn hơn
 • 12:1
 • 0,95 (cố định)
Thang đo -50 đến 330°C
Độ chính xác ± 2°C (0 đến 330°C), ± 4°C hoặc ± 4% tùy theo giá trị nào lớn hơn
Tỷ lệ khoảng cách điểm 12:1
Hệ số phát xạ 0,95 (cố định)
 • -60 đến 500°C
 • ± 2°C hoặc ± 2% giá trị đọc, tùy theo giá trị nào lớn hơn
 • 12:1
 • 0,95 mặc định - có thể điều chỉnh 0,01 thành 1
Thang đo -60 đến 500°C
Độ chính xác ± 2°C hoặc ± 2% giá trị đọc, tùy theo giá trị nào lớn hơn
Tỷ lệ khoảng cách điểm 12:1
Hệ số phát xạ 0,95 mặc định - có thể điều chỉnh 0,01 thành 1
 • -50 đến 1350°C
 • ± 2°C hoặc ± 2% giá trị đọc (0 đến 1350°C); ± 4°C hoặc ± 4%
 • 30:1
 • 0,95 mặc định - có thể điều chỉnh 0,1 đến 1,00
Thang đo -50 đến 1350°C
Độ chính xác ± 2°C hoặc ± 2% giá trị đọc (0 đến 1350°C); ± 4°C hoặc ± 4%
Tỷ lệ khoảng cách điểm 30:1
Hệ số phát xạ 0,95 mặc định - có thể điều chỉnh 0,1 đến 1,00
 • -59.9 đến 999.9°C
 • ± 2°C hoặc ± 2% giá trị đọc, tùy theo giá trị nào lớn hơn
 • 50:1
 • 0,95 mặc định - có thể điều chỉnh 0.01 đến 1
Thang đo -59.9 đến 999.9°C
Độ chính xác ± 2°C hoặc ± 2% giá trị đọc, tùy theo giá trị nào lớn hơn
Tỷ lệ khoảng cách điểm 50:1
Hệ số phát xạ 0,95 mặc định - có thể điều chỉnh 0.01 đến 1
Gửi yêu cầu

Để lại thắc mắc, chúng tôi sẽ giải đáp ngay cho bạn

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Cảm ơn quý khách đã liên hệ

chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất